baneri i shoqerore
 

Pajazit Nushi, KUJTESA DHE TRAJTIMI I SAJ NË LITERATURËN SHQIPE NOMOTIKE

Botime të veçanta XCII, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 30