baneri i shoqerore
 

Ekrem Murtezai, LEKSIKON i sentencave, citateve, sintagmave dhe proverbeve latine

Botime të veçanta XCI, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 29