baneri i shoqerore
 

Aleks Buda, STUDIME HISTORIKE

Botime të veçanta LXVI, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 22