baneri i shoqerore
 

Emin Riza - Njazi Haliti, BANESA QYTETARE KOSOVARE E SHEK. XVIII-XIX

Botime të veçanta LXX, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 21