baneri i shoqerore
 

Muhamedin Kullashi, MENDIMI POLITIK MODERN

Botime të veçanta LXVI, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 20