baneri i shoqerore
 

Mark Krasniqi, MIKPRITJA NË TRADITËN SHQIPTARE

Botime të veçanta LVII, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 16