baneri i shoqerore
 

Pajazit Nushi, INTELIGJENCA DHE MASA E ZHVILLIMIT TË SAJ NDËR SHQIPTARËT E MOSHËS MADHORE

Botime të veçanta LIV, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 14