baneri i shoqerore
 

Gazmend Zajmi, VEPRA 1

Botime të veçanta XXVII, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 9