baneri i gjuhesise
 

Norbert Jokl, STUDIME PËR ETIMOLOGJINË DHE FJALËFORMIMIN SHQIP - STUDIEN ZUR ALBANESISCHEN ETYMOLOGIE UND WORTBILDUNG

Botime të veçanta CXV, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 46