baneri i gjuhesise
 

Me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Eqrem Çabejt, STUDIME SHQIPTARE - VEPRA TË ZGJEDHURA

Botime të veçanta XC, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 39

ÇABEJ, Eqrem: STUDIME SHQIPTARE. VEPRA TË ZGJEDHURA. Pa­rathënia, R. Ismajli, ASHAK, Prishtinë 2008, botime të ve­çanta XC, SGJL 39, ff. 699, 17x24 cm, ISBN 978-9951-413-71-8.