baneri i gjuhesise
 

Franc Miklošič, GJURMIME SHQIPTARE - ALBANISCHE FORSCHUNGEN

Botime të veçanta LXXXI, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 36

MIKLOŠIČ, Franc: GJURMIME SHQIPTARE . ALBANISCHE FORSCHUN­GEN. Parathënia - Vorwort R. Ismajli, ASHAK & Slovenska akademija znanosti in umet­nosti, Boti­me të ve­çanta LXXXI. Dela 63, SGJL 36. RFLV, Prish­tinë-Ljubljana, 2007, ff. 504, 17x24 cm, ISBN 978-9951-413-56-5