baneri i gjuhesise
 

Ibrahim Rugova, KRITIKA

Botime të veçanta LXXX, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 35

RUGOVA, Ibrahim: KRITIKA. Tekste të zgjedhura. Parathënia S. Hamiti (5-8), Aka­demia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Botime të veçanta LXXX, SGJL 35, Prishtinë, 2007, ff. 596, 17x24 cm, ISBNN 978-9951-413-58-9