baneri i gjuhesise
 

Wilfried Fiedler, DIE PLURALBILDUNG IM ALBANISCHEN

Botime të veçanta LXXIX, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 34

FIEDLER, Wilfried: DIE PLURALBILDUNG IM ALBANISCHEN. ASHAK, Botime të veçanta LXXIL, SGJL 34, Prishtinë, 2007, ff. 508, 14x20 cm, ISBN 978-9951-413-55-8.