baneri i gjuhesise
 

Idriz Ajeti, PËR TË VËRTETËN SHKENCORE

Botime të veçanta LXXVIII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 33

AJETI, Idriz:

PËR TË VËRTETËN SHKENCORE.

ASHAK, bot. të veç. LXXVII, SGJL 33, Prishtinë, 2006, ff. 302, 17x24 cm, ISBN 9951-413-55-8.