baneri i gjuhesise
 

Gavril Dara (i Riu), KËNGA E SPRASME E BALËS, Transkribuar dhe përshtatur në shqipen e sotme nga Shaban Demiraj

Botime të veçanta LXXV, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 32

DARA I RIU, Gavril: KËNGA E SPRASME E BALËS. Parathënia, tejshkrimi, komentet Shaban Demiraj, ASHAK, Bot. të veç. LXXV, SGJL 32, Prishtinë, 2006, ff. 259, 14-20 cm, ISBN-13: 979-9951-413-51-0, ISBN-10: 9951-413-51-X.