baneri i gjuhesise
 

Pjetër Budi, POEZI

Botime të veçanta LXIII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 31

BUDI, Pjetër: POEZI. Parathënia, tejshkrimi dhe komentet: Rexhep Ismajli, ASHAK, Botime të veçanta LXIII, SGJL 31, Prishtinë, 2006, ff. 357, 17x24 cm, ISBN 9951-413-43-9.