baneri i gjuhesise
 

Bardhyl Demiraj, GJON P. NIKOLLË KAZAZI DHE

Botime të veçanta LXIX, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 30

DEMIRAJ, Bardhyl: GJON P. NIKOLLË KAZAZI DHE “DOKTRINA” E TIJ. ASHAK, Botime të veçanta LXIX, SGJ 30, Prishtinë, 2006, ff. 522, 14x20 cm, ISBN 9951-413-19-6.