baneri i gjuhesise
 

Sabri Hamiti, TEMATOLOGJIA

Botime të veçanta LXVII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 28

HAMITI, Sabri: TEMATOLOGJIA. ASHAK, botime të veçanta LXVII, SGJL 28, Prishtinë, 2005, ff. 246, 17x24 cm, ISBN 9951-413-29-3.