baneri i gjuhesise
 

Besim Bokshi, RRUGA E FORMIMIT TË FLEKSIONIT TË SOTËM NOMINAL TË SHQIPES

Botime të veçanta LXII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 26

BOKSHI, Besim: RRUGA E FORMIMIT TË FLEKSIONIT TË SOTËM NOMINAL TË SHQIPES. botim i dytë, ASHAK, botime të veçanta LXII, SGJL 26, Prishtinë, 2005, ff. 509, 17x24 cm, ISBN 9951-413-24-2.