baneri i gjuhesise
 

Selman Riza, VEPRA 4

Botime të veçanta LIII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 24

RIZA, Selman: VEPRA, 4. ASHAK, botime të veçanta LIII, SGJL 24, Prishtinë, 2004, ff. 664, 17x24 cm, Red.: I. Ajeti, B. Bokshi, R. Ismajli, ISBN 9951-413-14-5.