baneri i gjuhesise
 

Besim Bokshi, PËR VETORËT E SHQIPES

Botime të veçanta L, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 22

BOKSHI, Besim: PËR VETORËT E SHQIPES. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, botime të veçanta L, SSHSH 22, Prishtinë, 2004, ff. 196, 17x24 cm, ISBN 9951-413-09-9.