baneri i gjuhesise
 

Sabri Hamiti, STUDIME LETRARE

Botime të veçanta XLIX, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 21

HAMITI, Sabri: STUDIME LETRARE. ASHAK, bot. të veç. XLIX, SGJL 21, Prishtinë, 2003, ff. 744, 17x24 cm, ISBN 9951-413-11-0.