baneri i gjuhesise
 

Holger Pedersen, STUDIME PË GJUHËN SHQIPE

Botime të veçanta XLVIII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 20

PEDERSEN, Holger: STUDIME PËR GJUHËNA SHQIPE. ASHAK, bot. të veç. XLVIII, SGJL 20, 2003, ff. 495, 17x24 cm, red.: I. Ajeti, B. Bokshi, R.Ismajli, parathënie R. Ismajli, ISBN 9951-413-08-0.