baneri i gjuhesise
 

Idriz Ajeti, VEPRA 2

Botime të veçanta XXXI, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 15

AJETI, Idriz:

VEPRA 2, OEUVRES 2.

ASHAK, Botime të veçanta XXXI, SGJL 15, Prishtinë, 1998, Red.:  R. Ismajli, B. Bokshi, E. Gjerqeku, ff. 303, 17x24 cm.