baneri i gjuhesise
 

Selman Riza, VEPRA 1

Botime të veçanta XXII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 11

RIZA, Selman: VEPRA 1. ASHAK, botime të veçanta XXII, SGJL 11, 1996, ff. IX+566, 17x24 cm. Red.: I. Ajeti, B. Bokshi, R. Ismajli.